A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Чемеровецька селищна територіальна громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Програми соціально-економічного розвитку 2017 року


   ЧЕМЕРОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

     

РІШЕННЯ

шостої сесії VII скликання

 

від 21 квітня  2017 року                                                                                                                                               №1-6/2017

      

Про затвердження Програми

 соціально- економічного

та культурного розвитку території

Чемеровецької селищної ради на 2017 рік

 

  Відповідно до статті 25, підпункту 22 пункту 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,статті 19, 144 Конституції України Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

 1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку території Чемеровецької селищної ради на 2017 рік ( додається).

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів,економіки, промисловості, регуляторної політики, управління об’єктами спільної власності (голова комісії Пелехацький В.А.), постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації, освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова комісії Сльота С.М.) та постійну комісію з питань земельних відносин, екології, агропромислового розвитку, житлово – комунального господарства, інвестицій, будівництва, транспорту, зв’язку, підприємництва та торгівельного обслуговування (голова комісії Степчук А.І.).

 

Селищний голова                                                                               О.Собань

 

                                     

                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                           рішення  шостої сесії VІІ скликання

                                                 Чемеровецької селищної ради

                                           від 21.04.2017 № 1-6/2017

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного та

культурного розвитку території

Чемеровецької селищної ради

на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ

І. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку території Чемеровецької селищної ради.

ІІ. Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку території Чемеровецької селищної ради.

2.1. Розвиток економічного потенціалу території Чемеровецької селищної ради.

2.2. Залучення інвестицій для розвитку  території Чемеровецької селищної ради.

2.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та ефективності використання бюджетних коштів.

2.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин.

2.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури.

2.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування.

2.7. Розвиток освіти.

2.8. Розвиток фізичної культури і спорту.

2.9. Розвиток культури та туризму.

2.10. Підтримка сім’ї , дітей та молоді , а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування.

2.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека.

ІІІ. Фінансування Програми згідно заходів та цільових Програм.

ІV. Результати виконання Програми.

 

Додатки:

1. Перелік пріоритетних соціальних інвестиційних проектів, що мають вагоме значення для розвитку об’єднаної території Чемеровецької селищної ради.

 

 

 

 

       
 
 
   


 

ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Чемеровецької селищної ради на 2017 рік розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Чемеровецької селищної ради (Чемеровецької об’єднаної території Чемеровецької селищної ради) на 2017 рік (надалі Програма) розроблена виконавчим комітетом на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної території Чемеровецької селищної ради та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної території Чемеровецької селищної ради. Законодавчою основою для розроблення Програми є закони України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» , вимог до реалізації Плану дій “Україна – ЄС», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2015-2017 роки.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Чемеровецької селищної ради є планом реальних дій і інструментом для організації органами місцевого самоврядування успішного розвитку та нарощування добробуту території Чемеровецької селищної ради, підвищення її престижу, співпраці між владними структурами, діловими колами, громадськими організаціями, всіма верствами населення у вирішення питань розвитку території Чемеровецької селищної ради, відстоювання її інтересів.

 Дана програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального та культурного розвитку території Чемеровецької селищної ради на 2017 рік.

 

 

 

 

 

І. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку

 території Чемеровецької селищної ради

Чемеровецька об’єднана громада створена у грудні місяці 2016 року. До складу Чемеровецької селищної ради увійшло 18 сільських рад, а це 34 населених пункти Чемеровецького району,чисельність населення складає: 23245 чол.

Основними проблемами соціально-економічного розвитку території Чемеровецької селищної ради (Чемеровецької ОТГ ) є:

 • нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення;
 • дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних інвестиційних проектів;
 • зношеність основних фондів підприємств і інфраструктури обєктів;
 • безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
 • зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;
 • низький рівень організації і надання адміністративних послуг;
 • недостатність фінансування  об’єктів спорту;
 • незадовільний стан автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури;
 • відсутність 100% охоплення населених пунктів транспортного сполучення із центром громади;
 • зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення в смт.Чемерівці;
 • низький рівень вуличного освітлення та водозабезпечення сіл;
 • незадовільний стан  благоустрою територій;
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, культури ;
 •  виникнення стихійних сміттєзвалищ, впорядкування та паспортизація існуючих сміттєзвалищ на території громади.
 • впорядкування та облаштування територій існуючих могильників для поховання тварин;

Основною метою соціально-економічного та культурного розвитку території Чемеровецької селищної ради є створення умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, соціального захисту та покращення умов життя населення.

 

 

 

 

 

ІІ. Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку території Чемеровецької селищної ради

 

2.1. Розвиток економічного потенціалу

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 2017 рік є:

 - поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості та зростання доходів населення;

- підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян;

- сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств;

- забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті території Чемеровецької селищної ради;

- покращення благоустрою населених пунктів громади, розвиток

інфраструктури;

- недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, технологічного переоснащення діючих та організації нових високотехнологічних  підприємств із виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, створення сільськогосподарських кооперативів  на території Чемеровецької селищної ради;
 • створення сприятливих умов для розвитку бізнесу у 2017 році;
 • забезпечення дотримання вимог законодавства щодо публічності та прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду регуляторних актів;
 • недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської діяльності;
 • удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності;
 • організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;
 • здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади;
 • удосконалення дозвільної системи, забезпечення видачі документів дозвільного характеру через Центр надання адміністративних послуг.

2.2. Залучення інвестицій для розвитку  території

      Чемеровецької селищної ради (Чемеровецької ОТГ)

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій для розвитку території Чемеровецької селищної ради на 2017 рік є:

 • забезпечити створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення в економіку інвестиційних ресурсів;
 • сприяння інвесторам у питаннях консультативної допомоги , супроводженні інвестиційних проектів , які реалізуються в громаді , а також координації роботи інвесторів з місцевими органами  виконавчої влади відповідно до вимог законодавства;
 • залучення інвестиційних коштів для запровадження енергозберігаючих технологій , альтернативних видів енергії;
 •  ефективного використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток території Чемеровецької селищної ради;
 • стратегічне планування розвитку території Чемеровецької селищної ради.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • активізація інвестиційної діяльності підприємств і організацій територіaльної громaди, бюджетів усіх рівнів;
 • підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності підприємств і організацій;
 • визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та виготовити проектно-кошторисну документацію для залучення інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального ремонту;
 • проводити системну організаційну роботу по залученню інвестиційних коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, залученню інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів;
 • брати активну участь у грандах, які фінансуються Європейським Союзом;
 • розробити та затвердити Стратегію розвитку Чемеровецької селищної об’єднаної  території Чемеровецької селищної ради;
 • забезпечити виготовлення містобудівної документації населених пунктів території Чемеровецької селищної ради;
 • покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах.

 

2.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету

та ефективності використання бюджетних коштів

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету на 2017 рік є:

- забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету, своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету території Чемеровецької селищної ради;

- забезпечення фінансової самодостатності території Чемеровецької селищної ради;

- проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;

- підвищення результативності бюджетних видатків.

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • активізація роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати з метою виконання планових показників по доходах місцевих бюджетів та їх наповнюваності;
 • проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати;
 • вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни;
 • застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів;
 • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку території Чемеровецької селищної ради;
 • підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання системи електронних державних закупівель;
 • забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів не менше рівня визначених бюджетних призначень;
 • скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів, забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;
 • недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;
 • забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;
 •  посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

2.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та земельних відносин на 2017 рік є:

 • забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;
 • створення ефективної системи управління земельними ресурсами;
 • забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва;
 • використання земель за їх функціональним призначенням;
 • створення привабливих умов для залучення інвестицій шляхом розробки та прийняття основних містобудівних документів;
 • підтримка розвитку тваринництва в приватному секторі на території  Чемеровецької селищної ради шляхом створення громадських пасовищ.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • надання співфінансування довгострокових пільгових кредитів для індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості;
 • формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;
 • розробка та затвердження основних документів містобудування: генерального плану смт Чемерівці та інших населених пунктів у відповідності до перспективності розвитку територій;
 • організація землеустрою на території Чемеровецької селищної ради;
 • здійснення інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовано будівлі і споруди установ Чемеровецької ОТГ, з метою оформлення правовстановлюючих документів на землю під будівлями та спорудами установ Чемеровецької ОТГ, балансоутримувачем яких є Чемеровецька селищна рада;
 • формування ринку землі, організація землеоціночних та землевпорядних робіт для продажу та оренди ділянок;
 • здійснення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів  с.Кормильче, с. Почапинці, с. Сл.Смотрицька, с. Збриж, с. Вишневе; с.Зелена,  с. Вікторівка.
 • передача земель сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність для створення громадських пасовищ;
 • ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території  Чемеровецької селищної ради, здійснення обліку кількості земель;
 • актуалізація даних та оновлення картографічних матеріалів;
 • контроль за використанням та охороною земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання

2.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури на 2017 рік є:

 • поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг для населення території Чемеровецької селищної ради;
 • поліпшення благоустрою території Чемеровецької селищної ради;
 • поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
 • розширення мережі вуличного освітлення на території Чемеровецької селищної ради;
 • поліпшення експлуатаційного стану комунальних доріг;
 • задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та забезпечення населених пунктів території Чемеровецької селищної ради регулярним автобусним сполученням.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел;
 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП                         “ Комунсервіс”( придбання трактора з навісним обладнанням та грейдера);
 •  підвищення ефективності роботи КП « Комунсервіс» щодо надання житлово-комунальних послуг, удосконалення систем управління, виконання робіт з благоустрою селища та сіл території Чемеровецької селищної ради;
 • організація контролю за дотриманням вимог правил благоустрою на території Чемеровецької селищної ради;
 • вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових відходів, прибирання стихійних сміттєзвалищ;
 • впорядкування та облаштування територій існуючих могильників для поховання тварин;
 • здійснення благоустрою кладовищ;
 • проведення робіт з вирубки дерев, що знаходяться в аварійному стані чи завдають шкоди лініям електромережі;
 • ремонт та очищення громадських криниць в населених пунктах на території Чемеровецької селищної ради:
  • будівництво водозабірних свердловин в с.Андріївка, с.Бережанка, с.Сокиринці, с.Почапинці  ;
 • капітальний ремонт водопроводу с.Вікторівка, с.Шидлівці, с.Чорна, с.Кугаївці , с.Бережанка;
 • капітальний ремонт тротуару (мощення фігурними елементами) по  вул. Центральній (від автобусної станції до костьолу) в смт.Чемерівці.
 • капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Жердя, с.Степанівка, с.Шидлівці, с.Вишневе, с.Сокиринці, с.Кормильче, с.Кочубіїв, с.Красноставці,  с.Демківці, с.Ямпільчик, с.Свіршківці, с.Хропотова, с.Залісся, с.Збриж,  с.Почапинці, с.Чорна,  с.Біла,  с.Велика Зелена,  с.Мала Зелена,  с.Слобідка-Смотрицька.
 • здійснення поточного ремонту доріг в населених пунктах на території Чемеровецької ОТГ.
 • здійснення капітального ремонту доріг по вул.Пушкіна та Героїв Майдану, вул.Чапаєва в смт.Чемерівці.

 

2.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері медичного обслуговування на 2017 рік є:

 • підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню території Чемеровецької селищної ради, шляхом продовження реформування галузі охорони здоров’я та оптимізації мережі, відповідно до потреб населення регіону;
 • запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги у профілактичних заходів для збереження здоров’я громадян;
 • продовження програми «Покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу» на 2017 рік;
 • поліпшення матеріально-технічної бази Чемеровецької Центральної Районної лікарні та Чемеровецького центру первинної медико-санітарної допомоги , сільських фельдшерських пунктів шляхом залучення різних джерел фінансування.

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

Діяльність галузі охорони здоров’я , виконавчого комітету у 2017 році буде спрямована на виконання умов для ефективного та доступного для усіх громадян медичного обслуговування.

Серед основних проблем, які потребують першочергового вирішення є:

 • профілактика, рання діагностика, розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
 • зменшення рівня смертності працездатного населення;
 • зниження захворюваності шляхом виділення бюджетних коштів на профілактичні заходи;
 • дотримання контролю за надання законодавчо встановлених додаткових спеціальних пільг медичним працівникам територіальної громади.
 • збереження тривалості життя населення не менше 75 років;
 • недопущення смертності немовлят у віці до 1 року життя;
 • недопущення материнської смертності;
 • зниження захворюваності з вперше встановленим діагнозом туберкульозу до обласного показника;
 • зниження питомої ваги злоякісних новоутворень візуальної локалізації до обласного показника;
 • відкриття відділення невідкладної допомоги для суттєвого покращення обслуговування населення району як по часу так і по якості;
 • сприяння та надання благодійної допомоги на придбання обладнання ,інвентаря, матеріалів для Чемеровецького ЦПМСД.
 • впровадження методик ендопротезування кульшових суглобів, з відповідними вимогами до операційних залів, на декілька регіонів західних територій області та поза її межами;
 • залучення інвесторів та виділення додаткових джерел у покращенні матеріально-технічної бази інфекційного відділення на базі травматологічного відділення для виконання вимог наказу МОЗ щодо облаштування боксованих палат;
 • продовження роботи з пропаганди здорового способу життя та формування громадської думки щодо нетерпимості таких шкідливих звичок як алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, статева нерозбірливість;
 • оздоровлення та відпочинок дітей, створення в громаді власного дитячого оздоровчого закладу.
 • відстояти при реформуванні галузі охорони здоров’я по Хмельницькій області статус лікарні інтенсивного лікування 1 рівня в зв’язку з територіальними та соціальними особливостями району
 • забезпечити дотримання контрольних показників обсягу та якості медичної допомоги населенню території Чемеровецької селищної ради та належну модернізацію медичних закладів .

 

 2.7. Розвиток освіти

 

Освітню галузь Чемеровецької селищної ради представляють:

 •  Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів – 8 од.;

-        Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів – 9 од.;

-        Навчально-виховний комплекс №1 «ЗОШ І-ІІІ ст.,

                 ліцей та МНВК» - 1 од.,

 •  Дошкільні навчальні заклади – 22 од.

Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання, збагачує знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагає їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності.

Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері освіти на 2017 є:

 • модернізація системи освіти шляхом створення освітнього округу, оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
 • продовження роботи із створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації, оновлення їх навчально-методичної та матеріально-технічної бази;
 • зміцнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів загальноосвітніх закладів;
 • модернізація технологічного обладнання їдалень навчальних закладів;
 • здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти;
 • забезпечення контролю за якістю харчових продуктів та дотриманням норм харчування в ЗНЗ та ДНЗ;
 • подальший розвиток інклюзивної освіти у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах різних типів та форм власності;
 • забезпечення сучасного інформаційно-комунікаційного оснащення освітнього процесу в кожному навчальному закладі;
 • підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому;
 • удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи;
 • забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та резервного спорту;

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • розробка та прийняття Програми розвитку освіти на території Чемеровецької селищної об’єднаної територіальної громади .
 • здійснення заходів щодо охоплення дошкільною освітою 90% дітей відповідного віку, забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку;
 • створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 • забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей,
 • збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю;
 • підвищення активності та показників участі району в обласних, Всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та ін.);
 • розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого професійного зростання;
 • забезпечення реалізації Всеукраїнського освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного підвищення кваліфікації педагогів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 • здійснення системних заходів з метою забезпечення дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет;
 • оснащення навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними засобами;
 • належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу, здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів;
 • проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів освіти на території території Чемеровецької селищної ради;
 • придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень);
 • зміцнення матеріально-технічного стану бази-стоянки та зберігання шкільних автобусів в Чемеровецькому НВК №1,
 • реконструкція та модернізація Чемеровецького НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів , ліцей та МНВК »,
 • поточний ремонт дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів території Чемеровецької селищної ради (заміна вікон на металопластикові) в Більській, Красноставській,Чорнянській, Свіршковецькій,Сокиринецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кормильчанській, Кочубіївській, Почапинецькій, Степанівській ЗОШ І-ІІ ступенів;
 • облаштування центрального входу до Чемеровецького НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів та гімназія» (заміна вхідних дверей на металопластикові, ремонт сходів);
 • впорядкування подвір’я Чемеровецького НВК №2 ( встановлення бруківки);
 • капітальний ремонт системи опалення в Чемеровецькому ДНЗ №1 «Дзвіночок».
 • будівництво модульної котельні в Більській, Красноставській, Свіршковецькій, Чорнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 • капітальний ремонт покрівлі Черчецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та Красноставського ДНЗ;
 • придбання двох  шкільних  автобусів.

2.8. Розвиток фізичної культури і спорту

На території Чемеровецької селищної ради знаходиться стадіон «Товтри», функціонують спортивні майданчики, спортивний комплекс «Колос»,спортивні зали. Цей спортивний потенціал необхідно використовувати під час проведення сільських змагань присвячених Дню Перемоги, Дню селища, Дню молоді та ін.

Основні проблеми:

 • обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту.
 • незавершене будівництво стадіону;
 • необхідність поточного ремонту спорткомплексу;

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері фізичної культури та спорту на 2017 рік є:

        -      забезпечення належних умов для розвитку спорту на селі;

 • підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольного поля, спортивного залу, збільшення кількості осіб, що займаються спортом;
 • забезпечення ремонту, реконструкції та оснащення спортивних споруд;
 •  фінансування благоустрою стадіону;
 • збільшення кількості населення, представників різних верств, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, в тому числі за місцем проживання;
 • збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях.
 •  

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • формування системи дитячого фізичного виховання;
 • удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;
 • закупівля спортивного інвентарю і спортивної форми для спортивних команд громади;
 • підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
 • створення умов для розвитку масової фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, відкриття додаткових спортивних майданчиків та залів;
 • проведення інвентаризації спортивних споруд у сільських населених пунктах з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових спортивних споруд;
 • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу серед інвалідів;
 • проведення спортивних змагань по футболу «Кубок і Чемпіонат»
 • розвиток олімпійських, параолімпійських, видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;
 • забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих оздоровчих закладах;
 • поточний ремонт приміщення спортивного комплексу;
 •  будівництво спортивного майданчику із штучним покриттям біля НВК № 1.

 

 2.9. Розвиток культури та туризму

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері культури та туризму на 2017 рік є:

 • відродження духовності та культури, збереження надбань національної культурної спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток самодіяльно-художньої творчості;
 • забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури;
 • здійснення енергозберігаючих заходів в закладах культури;
 • популяризація національної культурної спадщини серед учнів, молоді, розвиток пам’яток культурної спадщини;
 • проведення ремонтних робіт по утриманню пам’яток у належному стані;
 • пошуки шляхів залучення недержавних коштів та засобів підтримки культури і мистецтва;
 • популяризація туристично-рекреаційного потенціалу території Чемеровецької селищної ради, сприяння розвитку зеленого туризму.
 •  

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • посилення роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїнізацією осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та консолідації українського народу та проведення зустрічей з воїнами, які перебували в зоні АТО та учасниками Євромайдану;
 • оптимізація і подальший розвиток мережі закладів культури території Чемеровецької селищної ради та її творчого потенціалу;
 • оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, інформаційних та пізнавальних потреб громадян;
 • відродження української національної культури, розвиток культурних традицій території Чемеровецької селищної ради;
 • підтримка фестивального конкурсного руху і творчої молоді у реалізації мистецьких проектів;
 • забезпечення участі місцевих колективів у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, святах;
 • посилення контролю за дотриманням пам’ятко-охоронного законодавства на пам'ятках та об'єктах археології, історії, архітектури та мистецтва, що розташовані на території  Чемеровецької селищної ради;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у сільській місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського зеленого туризму;
 • проводити організаційні заходи щодо залучення майстрів народного мистецтва вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та ін. для проведення майстер-класів;
 • проведення поточних ремонтів памяток історії;
 • провести капітальний ремонт будинку культури та благоустрою прилеглої території с.Залуччя, с.Степанівка Чемеровецького району Хмельницької області утеплення даху в Чемеровецькому будинку культури;
 • ремонт фасаду, цоколю біля віконних блоків та зовнішніх дверей Центру культури , дозвілля і мистецтва;
 • придбання сценічних чоловічих костюмів для учасників хору ветеранів у кількості 15 шт;
 • придбання відеокамери та аксесуарів до камери (акумулятори 2шт, на камерне стікло, мікрофон) для Центру культури, дозвілля і мистецтва;
 • придбання меблів в ліцензійну залу Центру культури, дозвілля і мистецтва;
 • капітальний ремонт приміщення Кінотеатру з метою реорганізації краєзнавчого музею;
 • встановлення індивідуальної системи опалення музею;
 • придбання нової літератури на суму: 50 тис. грн., для центральної бібліотеки та сільських бібліотек;
 • передплата періодичних видань на суму : 40 тис. грн.,
 • придбання двох комп’ютерів для сільських бібліотек с.Жердя та с.Кугаївці;
 • придбання 2-х ноутбуків для централізованої бухгалтерії;
 • покращення благоустрою пришкільної ділянки ДМШ, ДХШ;
 • придбання професійного фотоапарату для дитячої художньої школи;
 • поточний ремонт дитячої музичної школи ( заміна вікон - 22шт.,);
 • придбання шкільного обладнання для дитячої художньої школи (етюдників, наглядних досок, мольбертів,стелажів, стільців );
 • поточний ремонт коридору та скульптурного класу дитячої художньої школи (переобладнання освітлення ,заміна дверей -1шт., вікон – 2 шт.,).

 

2.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування

 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підтримки сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування на 2017 рік є:

 • підвищення рівня та якості життя дітей, сімей та молоді;
 • забезпечення прав та задоволення законних інтересів дітей, сімей та молоді;
 • забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у різні форми сімейного виховання, милосердного ставлення території Чемеровецької селищної ради до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей, які виховуються у складних життєвих обставинах;
 • зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;
 • забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • зменшення кількості випадків відмов від новонароджених дітей;
 • забезпечення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 • Підтримка Ветеранських організацій.
 •  

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми;
 • здійснення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • забезпечення здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів;
 • проведення засідань консультаційної-методичної ради з питань організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 • зняття з соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з позитивним результатом до 70% від загальної кількості сімей, охоплених соціальним супроводом;
 • забезпечення соціального інспектування та надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей;
 • контроль за цільовим використанням коштів при народженні дитини;
 • здійснення попередження раннього соціального сирітства шляхом поліпшення соціальної роботи в консультаційних пунктах центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при пологовому відділенні лікарні;
 • забезпечення ефективного функціонування мобільного консультаційного пункту соціальної роботи в сільській місцевості;
 • проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-небезпечних хвороб і пропаганда здорового способу життя;
 • висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, молодіжної та сімейної тематики, популяризація сімейних цінностей сім’ї;
 • створення та розповсюдження соціальної реклами з питань поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганди здорового способу життя;
 • надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, які перебувають у складних життєвих обставинах, Чемеровецьким територіальним центром соціального обслуговування, на безоплатній основі та платних;
  • посилення уваги до потреб старшого покоління та підтримку ініціатив і діяльності громадських організацій ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, учасників боових дій, в’язнів жертв нацизму.
  • фінансова підтримка громадських організацій, які об’єднують ветеранів війни і праці, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби, пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
  • пошук джерел залучення коштів для придбання обладнання для центру реабілітації дітей-інвалідів.

 

2.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека

 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки життя громадян, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2017 рік є:

 • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективне реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей;
 • контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;
 • запобігання загибелі людей на водних об’єктах;
 • організація обліку та контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням;
 • удосконалення та підтримання у готовності системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;
 • просвітницька робота серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності, способів надання домедичної допомоги.
 • попередження загибелі людей на пожежах та проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з населенням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки при пожежах, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення пожежної безпеки;
 •  створення нових пожежних підрозділів місцевої пожежної охорони Чемеровецької ОТГ.
 •  

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Чемеровецької селищної ради на 2017-2020 роки;
 • створення, збереження та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайної ситуації – спеціальних комісій з їх ліквідації;
 • організація проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 • забезпечення діяльності та атестація аварійно-рятувальної служби та рятувальників даного підрозділу;
 • обладнання місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених пунктах;
 • обладнання інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту населення в установах, що належать до сфери управління селищної ради, публікації в місцевих засобах масової інформації та на сайті селищної ради інструкцій про дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути на території населених пунктів;
 • визначення потреби у захисних спорудах цивільного захисту, утримання їх у готовності до використання за призначенням, прийняття рішень про подальше використання даних об’єктів комунальної власності та безхазяйних захисних споруд;

- покращення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових відходів);

- забезпечення очищення, ремонт, проведення профілактичної дезинфекції криниць громадського користування та джерел централізованого водопостачання;

- ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття, охорона водних, земельних та лісових ресурсів, атмосферного повітря, розвиток мінерально-сировинної бази та екологічно безпечного надрокористування;

 • забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління селищної ради;
 • складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків постраждалих осіб для виплати матеріальної допомоги;
 • забезпечення заходів соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.
 • вжиття заходів щодо якісного монтажу та обслуговування ліцензійними організаціями автоматичної пожежної сигналізації на усіх об’єктах , що  входять в межі території Чемеровецької селищної ради;
 • проведення просочення вогнетривким розчином деревяних конструкцій горищного приміщення на об’єктах, що входять в межі території Чемеровецької селищної ради;
 • вжиття заходів щодо проведення перевірок, поточних ремонтів систем енергоживлення (електромереж) на усіх об’єктах, що входять в межі території Чемеровецької селищної ради;
 • забезпечення проведення ліцензованими організаціям  монтажу,

ремонтів, перевірок (ревізій), пристроїв блискавко захисту із складанням відповідних актів на усіх об’єктах, що входять в межі території Чемеровецької селищної ради;

 • проведення замірів опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі, з складанням відповідних нормативних документів на усіх об’єктах, що входять в межі території Чемеровецької селищної ради;
 • облаштування шляхів евакуації у відповідність до вимог норм та правил на усіх об’єктах Чемеровецької селищної ради;
 • забезпечення приведення в робочий стан систем зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання на усіх об’єктах, що входять в межі території Чемеровецької селищної ради;
 • забезпечення у повній мірі первинними засобами пожежогасіння усі об’єкти , що входять до Чемеровецької селищної ради;
 • проведення технічного обслуговування наявних засобів пожежогасіння на усіх об’єктах, що входять до Чемеровецької селищної ради;
 • проведення перевірок приладів пічного опалення, димоходів та вентиляції їхнього поточного ремонту на усіх об’єктах, що входять в межі території Чемеровецької селищної ради;
 • проведення посадовими особами навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на усіх об’єктах, що входять в межі території Чемеровецької селищної ради;
 • утримання та належне фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони.

 

ІІІ. Фінансування програми згідно заходів та цільових програм

 

Відповідно до пріоритетів, визначених у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку території Чемеровецької селищної ради на 2017 рік, значна увага приділятиметься підвищенню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності території завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу.

Показники економічного, соціального та культурного розвитку Чемеровецької об’єднаної  території Чемеровецької селищної ради на 2017 рік характеризують динаміку розвитку господарського комплексу, яку передбачено досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, цільових проектів та бізнес-планів.

Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2017 році  (Додаток 1).

 

ІV. Результати виконання Програми

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, залучених коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету Чемеровецької селищної ради.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури.

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з селищного бюджету першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними виконавцями за підсумками року на сесії Чемеровецької селищної ради.

Результатами виконання Програми будуть:

 • активізація роботи з залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;
 • забезпечення населених пунктів території Чемеровецької селищної ради містобудівною документацією, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи розвитку територій;
 • проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;
 • забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;
 • сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень;
 • поліпшення благоустрою населених пунктів;
 • активне впровадження енергозберігаючих технологій;
 • ефективне функціонування мережі освітніх закладів та розвиток фізкультури і спорту;
 • збереження історико - архітектурної та культурної спадщини;

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Чемеровецької селищної ради на 2017 рік містить завдання і орієнтири щодо подальшого розвитку економіки ,соціальної та культурної сфери Чемеровецької об’єднаної територіальної громади.

 Виконання передбачених заходів дасть можливість досягти більш високого рівня соціально-економічного та культурного розвитку території Чемеровецької селищної ради  та сприятиме підвищенню рівня соціальної захищеності населення.

 Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, виходячи з інтересів об’єднаної територіальної громади Чемеровецької селищної ради, на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата селищної ради та за участю найбільш активних жителів території Чемеровецької селищної ради.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                            О.Бистраківська

                                                                             Додаток

                                                                             до Програми

Перелік завдань, заходів та показників

Програми соціально- економічного та культурного розвитку території Чемеровецької селищної ради на 2017 рік

№ п/п

Завдання, заходи та показники Програми соціально-економічного та культурного розвитку території селищної ради на 2017 рік

Термін виконан-ня

 

Сума,

тис.грн

1

Створення центру надання адміністративних послуг (ЦНАП з віддаленими робочими місцями )(Капітальний ремонт,облаштування приміщення, влаштуванням заїздів і пандусів для людей з обмеженими фізичними можливостями придбання оргтехніки) Проектування та виконання робіт з використанням енергозберігаючих технологій.

(Розмір спів фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів або інших джерел у розмірі-15%)

2017 р.

150,0

2

Капітальний ремонт тротуару (мощення фігурними елементами) вул. Центральна ( від автобусної станції до костьолу) в смт.Чемерівці

2017р.

633,0

3

Будівництво водозабірних свердловин в с.Андріївка Чемеровецького району Хмельницької області

2017 р.

1126,9

4

Будівництво водозабірних свердловин в с. Бережанка Чемеровецького району Хмельницької області

2017 р.

588,9

5

Будівництво водозабірних свердловин в н.п. Почапенці Чемеровецького району Хмельницької області

2017 р.

1695,4

6

Капітальний ремонт водопроводу с.Вікторівка вул. Мічуріна, вул.Тімірязєва, вул. Вербична Чемеровецького району Хмельницької області

2017р.

219,8

7

 Капітальний ремонт водопроводу с.Шидлівці вул. Центральна, вул. Гагарина, вул.Соборна Чемеровецького району Хмельницької області

2017р.

211,8

8

Благоустрій сіл та селища Чемеровецької об’єднаної територіальної території Чемеровецької селищної ради

2017р.

3500,7

9

Розвиток та підтримка житлово-комунального господарства Чемеровецької селищної ради

2017р.

1700,0

10

Утримання та розвиток інфраструктури доріг комунального значення Чемеровецької селищної ради

2017р.

2152,0

11

Капітальний ремонт будинку культури та благоустрою прилеглої території с. Залуччя Чемеровецького району Хмельницької області

2017р.

3750,2

12

Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць: Першотравнева, Яблунева села Вишневе Чемеровецького району Хмельницької області

2017р.

     9,4

13

Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Шидлівці Чемеровецького району Хмельницької області

 

2017р.

29,2

14

 Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Гагаріна, Першотравнева, Чорновола, Л.Українки,Б.Хмельницького,Терешкової, Шевченка с.Степанівка Чемеровецького району Хмельницької області

 

2017 р.

194,8

15

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Коробчука в с. Ружа Чемеровецького району Хмельницької області

2017р.

35,3

16

Виготовлення документації по грошовій оцінці земель сіл : Кормильче , Почапенці. Збриж, Вишневе, Зелена, Вікторівка.

2017 р.

140,0

17

Виготовлення генерального плану смт.Чемерівці, сіл: Андріївка ,Залуччя, Кочубіїв, Свіршківці, Збиж, Вишневе, Хропотова, Шидлівці. Ямпільчик

2017р

622,1

18

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул..Жовтнева, Тітова, Гагаріна, І.Франка, Миру, Б.Хмельн ицького ,вул.Тережкової, Надрічна, Незалежності с. Збриж Чемеровецького району Хмельницької області

2017

128,6

19

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Надзбручанська, Центральна, Грушевського, Гагаріна,Молодіжна, Київська, пр.Київський,Садова,Нагірна, Підгірна, Поповича с. Сокиринці Чемеровецького району Хмельницької області

2017

85,6

20

Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Першотравнева, Л.Українки, Космонавтів, Перемоги, Комарова, Центральна с. Кормильче Чемеровецького району Хмельницької області

2017

51,4

21

Будівництво водозабірної свердловини в с. Вишневе Чемеровецького району Хмельницької області

2017

680,9

22

Будівництво водозабірної свердловини в с. Сокиринці Чемеровецького району Хмельницької області

2017

694,5

23

Капітальний ремонт тротуару вул.Пушкіна , Героїв АТО

2017

400,0

24

Капітальний ремонт дороги вул.Пушкіна

2017

1500,,0

25

Заміна вікон в ЗОШ

2017

1000,0

26

Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Почапенці,с.Демківці,с.Залісся,с.Кочубіїв,с.Красноставці,с.Жердя.с.Сл.Смотрицька, с.Ямпільчик ,с.Криків,с.Залуччя.

2017

1000,00

27

Поточний ремонт доріг : закупівля щебня

2017

1500,00

28

Капітальний ремонт НВК № 1 опорна школа

2017

400,00

29

Закупівля автобусів ( 2 шт)

2017

1050,00

30

Придбання техніки для комунального підприємства

2017

5000,0

31

Співфінансування в розмірі 50% гранду в рамках проекту ЄС на придбання обладнання  та техніки для комунального підприємства

2017

317,0

32

Будівництво водопровідних мереж по вул.Чорновола, вул.Спортивна ,

вул.Щаслива,вул.Незалежності,вул.А.Кушніра ,вул.Шухевича

2017

4916,0

 

 Всього:

 

35483,5

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                          О.Бистраківська

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь