Чемеровецька селищна територіальна громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Інформація для постраждалих від підриву греблі Каховської ГЕС

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 червня 2023 р. № 626
Київ

Деякі питання надання матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції

З метою підтримки постраждалого населення внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити виплату у 2023 році Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції у розмірі 5000 гривень на одну особу.

2. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2023 р. № 626

ПОРЯДОК
надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції (далі - матеріальна грошова допомога).

2. Джерелом фінансування одноразової матеріальної грошової допомоги є резервний фонд державного бюджету.

3. Головним розпорядником коштів резервного фонду державного бюджету (далі - бюджетні кошти) є Миколаївська та Херсонська обласні державні адміністрації (військові адміністрації).

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурний підрозділ з питань соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації (військової адміністрації);

районні державні (військові) адміністрації та їх структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних державних (військових) адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад Миколаївської та Херсонської областей (далі - органи соціального захисту населення)/центри з нарахування та здійснення соціальних виплат, які відповідають вимогам пункту 47 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі - виплатні центри).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату та доставку одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції.

5. Постраждалим населенням визнаються особи, які на момент підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції проживали/були зареєстровані/задекларовані в населених пунктах, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, та які станом на 5 червня 2023 р. не були зареєстровані як отримувачі допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418), у населених пунктах, які не зазнали підтоплення. Перелік населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, разом з переліком вулиць та адрес (за можливості), що зазнали підтоплення, затверджується Миколаївською та Херсонською обласними військовими адміністраціями.

До постраждалого населення також належать особи, які перемістилися після 6 червня 2023 р. з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Миколаївської та Херсонської областей, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309, та які були зареєстровані/задекларовані до 6 червня 2023 р. в населених пунктах, що включені до переліку населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей.

Матеріальна грошова допомога призначається на кожну особу, яка належить до постраждалого населення (далі - постраждала особа).

У разі необхідності перевірки та підтвердження проживання особи без реєстрації місця проживання у населеному пункті, що розташований в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, а також факту переміщення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, районними державними (військовими) адміністраціями Миколаївської та Херсонської областей утворюється комісія.

6. Призначення матеріальної грошової допомоги проводиться органами соціального захисту населення на підставі заяви постраждалої особи за формою згідно з додатком за умови пред’явлення:

документа, що посвідчує особу, або єДокумента;

документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

свідоцтва про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків, який належить до постраждалого населення.

Заяву про надання матеріальної грошової допомоги особі, яка визнана судом недієздатною, може подати її законний представник (для недієздатних осіб, яким призначено опікуна), уповноважена особа органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, яким опікуна не призначено або втрачено з ним зв’язок під час надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях).

У разі втрати особою документів, визначених абзацами другим - четвертим цього пункту, можуть бути пред’явлені їх копії (сканкопії/фотокопії), або використовуються відомості з Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних інформаційних ресурсів.

Заява може бути подана особисто постраждалою особою або передана через начальника сільської, міської військової адміністрації, або уповноважену ним особу, старосту до органу соціального захисту населення.

Постраждала особа може звернутись із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою фактичного місця проживання.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад не пізніше трьох робочих днів надсилає таку заяву засобом поштового зв’язку або захищеними каналами інформаційного зв’язку органу соціального захисту населення за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (перебування) постраждалої особи для подальшого розгляду та прийняття рішення щодо призначення матеріальної грошової допомоги таким органом.

7. До складу комісії можуть входити представники апарату районних державних (військових) адміністрацій, структурних підрозділів з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, квартирного обліку, соціального захисту населення, цивільного захисту, оборонної роботи, інформаційної та внутрішньої політики, інвестиційно-інноваційного розвитку, фінансів, економіки таких адміністрацій.

До складу комісії можуть також входити представники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військових адміністрацій населених пунктів, а також за їх згодою представники громадських об’єднань.

До повноважень комісії належить перевірка та підтвердження проживання постраждалої особи без реєстрації місця проживання у населеному пункті, що розташований в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, а також підтвердження факту переміщення осіб, зазначених в абзаці другому пункту 5 цього Порядку. З цією метою постраждала особа може подати документи, що підтверджують факт проживання особи, що не зареєстрована, за адресою фактичного проживання у населеному пункті, розташованому в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, та факти переміщення після 6 червня 2023 року.

8. Матеріальна грошова допомога призначається одноразово у розмірі 5000 гривень на одну постраждалу особу в разі звернення за такою матеріальною грошовою допомогою не пізніше ніж до 31 серпня 2023 р. (включно).

Розмір отриманої матеріальної грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів державної допомоги, що надається відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

9. Під час опрацювання заяви органами соціального захисту населення проводиться перевірка факту належності населеного пункту, в якому зареєстроване (задеклароване) місце проживання (перебування) постраждалої особи, до переліку населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, що визначені абзацом першим пункту 5 цього Порядку, та у разі підтвердження такого факту дані про особу вносяться до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

У разі коли постраждала особа проживала без реєстрації місця проживання у населеному пункті, що розташований в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, а також для підтвердження факту переміщення осіб, зазначених в абзаці другому пункту 5 цього Порядку, інформація про таких осіб подається органами соціального захисту населення на розгляд комісії. Комісія на підставі поданих документів або інших доказів, що підтверджують факт проживання у населеному пункті, що розташований в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті (у разі утворення) ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; документи закладів охорони здоров’я; договір найму (оренди) житла; тощо), перевіряє достовірність такої інформації та підтверджує факт проживання/непроживання постраждалої особи у населеному пункті, що розташований в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей.

Рішення комісії оформляється протоколом, який наступного робочого дня після його прийняття передається органу соціального захисту населення для прийняття рішення про надання/ненадання особі матеріальної грошової допомоги.

Засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери проводиться перевірка осіб, які претендують на призначення матеріальної грошової допомоги, щодо:

факту перебування (неперебування) за кордоном з урахуванням результатів превентивної верифікації відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат” та відомостей, наявних в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу;

факту включення (невключення) до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації щодо іншого місця проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи, ніж у населеному пункті, що розташований в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, та отримання (неотримання) допомоги на проживання внутрішньо переміщеними особами відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332, з 1 травня по 5 червня 2023 р. (включно).

У разі встановлення станом на 5 червня 2023 р. факту перебування таких осіб за кордоном більше 30 календарних днів підряд та/або фактичного місця проживання (перебування) особи поза межами населених пунктів, що розташовані в районах підтоплень Миколаївської та Херсонської областей, на підставі відомостей, отриманих з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, матеріальна грошова допомога не надається.

За результатами проведених перевірок орган соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дня подання заяви приймає рішення про надання/ненадання постраждалій особі матеріальної грошової допомоги.

10. Органами соціального захисту населення (виплатними центрами) кошти матеріальної грошової допомоги виплачуються через організацію, що здійснює виплату і доставку пенсій та державної допомоги за місцем фактичного проживання у межах України та згідно із законодавством має право надавати такі послуги (з доставкою додому, безпосередньо у виплатному об’єкті, на стоянках пересувних відділень, отримання коштів у готівковій формі з поточного (карткового) рахунка одержувача через платіжні термінали тощо), або через установи уповноважених банків на його номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) з можливістю отримання готівкових коштів через установлені платіжні термінали.

Послуги з виплати і доставки матеріальної грошової допомоги надаються відповідно до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279 “Деякі питання виплати пенсій і грошової допомоги” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 43), та на підставі укладених договорів про надання послуг доставки та виплати грошової допомоги між органами соціального захисту населення та уповноваженою організацією. Послуги з виплати та доставки матеріальної грошової допомоги поштовим переказом надаються згідно з умовами укладених договорів між органами соціального захисту та уповноваженою організацією.

Оплата послуг з виплати та доставки матеріальної грошової допомоги розраховується згідно з тарифами для послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог, установленими постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 987 “Деякі питання оплати послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 98, ст. 3274), які діють станом на момент виплати коштів. Тариф застосовується залежно від місця постійного проживання одержувача пенсій та грошових допомог в Україні.

Виплата матеріальної грошової допомоги уповноваженою організацією відбувається за умови надання постраждалою особою документів, визначених абзацом другим пункту 6 цього Порядку.

У частині виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення дані виплати підпадають під дію пункту 33-1 додатка 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 р. № 107.

11. У разі неправомірного або повторного отримання матеріальної грошової допомоги суми виплаченої такої допомоги повертаються постраждалою особою добровільно або за вимогою органу соціального захисту населення або у судовому порядку.

Неправомірна або повторно отримана матеріальна грошова допомога повертається на рахунок органу соціального захисту населення.

12. Виплату матеріальної грошової допомоги здійснюють органи соціального захисту населення або виплатний центр.

Підставою для перерахування коштів органам соціального захисту населення (виплатному центру) є рішення районної державної (військової) адміністрації.

Органи соціального захисту населення (виплатний центр) на підставі рішень про призначення матеріальної грошової допомоги кожного понеділка формують інформацію (реєстри) щодо одержувачів матеріальної грошової допомоги на підставі отриманих заяв та передають відповідну інформацію (реєстри) місцевому органу Казначейства.

13. Витрати, пов’язані з обслуговуванням виплати та доставки матеріальної грошової допомоги, не включаються до розміру матеріальної грошової допомоги та покриваються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

14. Органи соціального захисту населення (виплатний центр) щомісяця до 5 числа звітують Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям про кількість осіб, яким призначено та виплачено матеріальну грошову допомогу, та суму витрачених (повернутих) коштів.

15. Миколаївська та Херсонська обласні державні адміністрації (військові адміністрації) щомісяця до 10 числа звітують Мінфіну та Нацсоцслужбі про кількість осіб, яким надано матеріальну грошову допомогу, та суму витрачених (повернутих) коштів. 

Додаток
до Порядку

ЗАЯВА
про надання матеріальної грошової допомоги

Структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчому органу міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника)

_______________________________________________,

 

_________________________________________________

(адреса місця проживання)

________________________________________________

(зареєстроване / задеклароване місце проживання / перебування (підкреслити необхідне)

за адресою ______________________________________

номер телефону __________________________________,

електронна адреса ________________________________,

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства, або посвідка на постійне / тимчасове проживання, або посвідчення біженця, або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України) (зазначити необхідне)

серія (за наявності) та номер _________________________, виданий (видана) __________________________________

ким і коли (за наявності) ____________________________

_________________________________________________

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером) ________________________________________________

________________________________________________

ЗАЯВА
про надання матеріальної грошової допомоги

Прошу надати одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції відповідно до Порядку надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання матеріальної грошової  допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції” від 19 червня 2023 р. № 626.

 

Відомості про дітей:

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Дата народження (число, місяць, рік)

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

 

У разі прийняття позитивного рішення прошу перерахувати матеріальну грошову допомогу на номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника ________________________________________________________________,

(найменування банку)

номер рахунка (за стандартом IBAN) ___________________________________________

або через організацію, яка здійснює виплату і доставку пенсій та державної допомоги за місцем фактичного проживання ________________________________________

________________________________________________________________

(найменування організації)

Я ознайомлений (ознайомлена) з умовами надання матеріальної грошової допомоги та надаю згоду на обробку персональних даних, необхідних для призначення матеріальної грошової допомоги, а також верифікації відомостей щодо мене та моїх дітей.

___   _____________20___р.

_______________

 

                         (підпис заявника)

 

Питання та відповіді

Прес реліз _ Матер. допомог

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь