Чемеровецька селищна територіальна громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Регламент виконавчого комітету Чемеровецької селищної ради VIIІ скликання

 

Фото без опису

ЧЕМЕРОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

першої сесії VIIІ скликання

від 08 грудня 2020 року                                                                                                                      № 40-1/2020

Про затвердження Регламенту виконавчого

комітету Чемеровецької селищної ради VIIІ скликання

 

          Керуючись статями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Чемеровецької селищної ради VIIІ скликання (додається).
 2. Виконавчому комітету Чемеровецької селищної ради здійснювати свою діяльність відповідно до зазначеного Регламенту.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв’язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, економіки, промисловості, інвестицій, будівництва та регуляторної політики (голова комісії А.Степчук).

 

Селищний голова                                                                                                                                  О. Собань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Затверджено

                                                                             рішення першої сесії

 VІIІ скликання

 Чемеровецької селищної ради

                                                                             від 08.12.2020 № 40-1/2020  

Регламент

виконавчого комітету  Чемеровецької селищної ради

 

1. Загальні положення

 1. Порядок діяльності виконавчого комітету Чемеровецької селищної ради  та його посадових осіб  визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями селищної  ради та цим Регламентом.
 2. Регламент виконавчого комітету Чемеровецької селищної ради  затверджується рішенням  Чемеровецької селищної рали. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту виконавчого комітету. Зміни та доповнення до Регламенту виконавчого комітету Чемеровецької селищної ради попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету.
У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні  селищної ради повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту виконавчого комітету Чемеровецької селищної ради. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України. 
 1. Регламент виконавчого комітету  Чемеровецької селищної ради (надалі – Регламент) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради (надалі - виконком).
 2. Дотримання Регламенту є обов’язковим для членів виконавчого комітету, його посадових осіб.
 3. Виконавчий комітет  утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови  виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 4. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила. 
 5. Засідання виконавчого комітету відбувається в приміщенні Чемеровецького центру культури, дозвілля та мистецтва. В окремих випадках за розпорядженням Чемеровецького селищного голови  або рішенням виконкому місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі – шляхом проведення виїзного засідання).
 6. Поруч з будівлею та в залі, де відбувається засідання  виконавчого комітету, піднімається Державний Прапор України.
 7. Мовою офіційного спілкування і діловодства виконавчого комітету  є українська мова.
 8. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.
 9. Відкритість засідань виконкому забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце засідань  на офіційному сайті Чемеровецької селищної ради.
 10. Члени  Чемеровецької селищної територіальної громади мають право відвідувати засідання виконавчого комітету. Право члена територіальної громади бути присутніми на засіданні виконкому   може бути обмежено лише у випадках проведення закритих засідань.
 11. Для відвідання засідання виконавчого комітету член територіальної громади має поінформувати загальний відділ не менш ніж за один робочий день до початку засідання та пред’явити документ, що посвідчує особу.
 12. Групи громадян, які зацікавлені у вирішені певних питань, що розглядаються  виконавчим комітетом, мають право відвідувати засідання  виконкому. Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на засіданні та попередньо повідомити його прізвище секретарю виконкому. Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу після виступів членів виконкому.   
 13. Проєкти  рішень  виконкому   підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».  Проєкти актів та акти виконкому  розміщуються шляхом оприлюднення їх на офіційному сайті Чемеровецької селищної ради у строки, визначені законодавством.
 14. Загальний відділ має підготувати приміщення для засідання, яке дає можливість бути присутнім на ньому усім особам, що заявили про такі наміри.
 15. Місця для членів виконкому відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання виконкому особи, які не є членами виконкому (за винятком технічних працівників ради), не повинні знаходитися у частині залу, що призначена для розміщення членів виконкому.
 16. Виконавчий комітет створює можливості для повноцінної роботи представників засобів масової інформації ( в разі їх присутності) в залі засідань.

Представник ЗМІ (Інтернет-ресурсу) допускається до місця проведення засідання на підставі документу, що посвідчує особу.

 1. На офіційному веб-сайті ради   створюється окремий розділ, де забезпечується:

- розміщення протоколів і рішень виконавчого комітету та результати поіменних голосувань членів виконавчого комітету;

- розміщення проєктів рішень виконкому;

- розміщення інформації про членів виконавчого комітету та його посадови осіб,  контакти для листування та телефонного зв’язку.

 

 1. Склад та повноваження виконавчого комітету селищної ради.
  1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  селищного голови.
  2. Виконавчий комітет очолює Чемеровецький селищний голова.
  3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови, заступників селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету,  керівників відділів, виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконкому за посадами входять секретар ради та старости.

Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Чемеровецької селищної ради.

  1. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для селищного голови. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря.
  2. Виконавчий комітет  може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчого комітету ради.
  3. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проєкти  програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань,  селищного бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд  селищної ради;

2) координує діяльність відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Чемеровецької селищної ради, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.

  1.  Селищний голова не пізніше 10 днів з дня утворення виконкому та затвердження його складу видає розпорядження про розподіл обов'язків між селищним головою, секретарем  ради, першим заступником голови, заступником  голови та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету з визначенням:
 • їх повноважень і функцій;
 • підпорядкованих виконавчих органів  ради;

-переліку підприємств, установ та організацій, щодо яких вони забезпечують реалізацію відповідно до законодавства  повноважень.

  1. У випадку відсутності селищного голови  організацію та скликання засідань забезпечує посадова особа, яка здійснює його повноваження..
  2. Виконавчі органи ради підзвітні та підконтрольні раді, підпорядковані виконкому та селищному голові. Керівники виконавчих органів ради та відділів виконавчого апарату призначаються на посаду і звільняються з посади головою одноособово.

 

 1. Організація роботи та звітування посадових осіб та членів виконавчого комітету 
  1. Планування роботи виконавчого комітету та виконавчих органів ради є одним із основних засобів виконання бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку території селищної ради, інших цільових програм.
  2.  Діяльність виконкому організовується відповідно до річного та квартальних планів.
  3.  Плани роботи виконкому розробляються на основі рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень селищного голови та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів  ради, депутатів  ради, петицій громадян.
  4. План роботи виконкому повинен включати:
 • перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;
 • перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;
 • перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.
  1. До плану роботи виконкому в обов'язковому порядку включаються питання:

-     про програму соціально-економічного  та культурного  розвитку, бюджет  та підсумки її  виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;

-     про роботу виконавчих органів ради;

-     про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

  1. Для підготовки проєкту плану роботи виконавчого комітету ради керівники виконавчих органів ради не пізніше 5 числа місяця, що передує наступному кварталу, подають у загальний  відділ виконкому (надалі – загальний  відділ)пропозиції відповідно до встановленої форми.
  2. Узагальнення пропозицій, формування планів роботи виконкому та узагальнення інформації про їх виконання здійснює загальний відділ.
  3. Загальний відділ готує проєкт рішення виконкому про план роботи на відповідний період.
  4. Проєкти планів роботи заздалегідь розглядаються селищним головою, його заступниками, керуючим справами (секретарем) виконкому та доопрацьовуються з урахуванням внесених зауважень.
  5. План роботи виконавчого комітету на рік та на квартал затверджується рішенням виконавчого комітету.
  6. Копії рішення про план роботи виконавчого комітету загальний відділ направляє селищному голові, його заступникам, виконавчим органам ради, депутатам, членам виконкому. План роботи виконавчого комітету оприлюднюється на офіційному сайті ради.
  7. У випадках, якщо заходи, передбачені планами роботи виконкому, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, заступники  голови інформують про це виконавчий комітет  ради.
  8. Контроль за виконанням заходів плану роботи виконавчого комітету здійснюється заступниками  селищного голови  (відповідно до розподілу обов'язків) та керуючим справами ( секретарем) виконкому. Відділи апарату та виконавчі органи ради до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають у загальний відділ інформацію про виконання плану роботи за попередній квартал.
  9. З метою організації ефективної роботи, реалізації цільових програм, виконання плану роботи виконкому, досягнення поставлених цілей, прийняття ефективних управлінських рішень та аналізу діяльності працівників  виконавчі органи  ради можуть складати  плани роботи на відповідний період.
  10. Плани роботи виконавчих органів можуть бути місячними, квартальними, піврічними, річними, виходячи з принципів виробничої необхідності та ефективності управління. Рішення про періодичність планування роботи відділу , виконавчого органу приймає його керівник.
  11. Звітування.
   1. Селищний голова, періодично, але не рідше одного разу на  рік, зобов'язаний звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями.     
   2. На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради голова звітує на найближчому пленарному засіданні ради про роботу виконкому та виконавчих органів за період, про який просять депутати.
   3. Члени виконавчого комітету повинні проводити зустрічі з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у громадських  слуханнях та у масових заходах, що проводяться  селищною радою на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, що надійшли до члена виконкому.

 

 1. Порядок підготовки та проведення засідань виконавчого комітету
  1. Засідання виконавчого комітету  селищної ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань і ухвалення рішень щодо їх виконання. На вимогу виконкому керівники розташованих або зареєстрованих на території селищної ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання виконкому для подання інформації з питань, віднесених до відання виконавчого комітету.
  2. Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету
   1. Цільова спрямованість проєктів рішень виконавчого комітету визначається перспективними, поточними планами роботи виконкому, рішеннями  ради, дорученнями  селищного голови, а також необхідністю вирішення оперативних і термінових питань та розгляду звернень фізичних і юридичних осіб.
   2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.
   3. Забезпечення здійснення державної регуляторної політики у  раді покладено на  відділ економіки селищної  ради. Відповідальним за дотримання процедури підготовки та відстеження результативності регуляторного акта є керівник відділу, виконавчого органу  ради - розробника проєкту рішення. Відповідальним за підготовку проєкту рішення та інформації про виконання завдань і доручень є той виконавчий орган, до компетенції якого належить дане питання, а контрольні функції покладаються на заступника селищного голови згідно з розподілом обов’язків.
   4. Відповідальність за законність і достовірність текстів проєктів рішень виконавчих органів ради несуть керівники цих органів та заступники селищного голови, які беруть участь у їх підготовці та погодженні.
   5. Проєкти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити наступні суб’єкти:
 • загальні збори громадян (у визначеному законом і Статутом Чемеровецької селищної територіальної громади порядку);
 •  селищний голова;
 • заступники  селищного голови (згідно із функціональним розподілом повноважень);
 • керуючий справами(секретар) виконавчого комітету;
 • члени виконавчого комітету;
 • постійні комісії ради;
 • депутат (депутати), депутатська група, фракція;
 • старости (з питань,  перелік яких визначений законодавством).
   1. До проєкту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік фізичних або юридичних осіб, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності – висновки відповідної комісії ради чи виконкому.
   2. До проєктів рішень, що готуються у відповідності та на виконання актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних актів.
   3. До проєкту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень додаються копії відповідних рішень.
   4. Автор проєкту рішення готує пояснювальну записку до проєкту рішення, яка повинна містити необхідні обґрунтування і прогнози результатів реалізації рішення. До пояснювальної записки можуть додаватися необхідні розрахунки, інформаційно-довідкові матеріали. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати одного аркуша. Подання пояснювальної записки до проєктів нормативних та  регуляторних актів  є обов'язковим.
   5. Проєкт акта виконавчого комітету направляється  в загальний відділ для оприлюднення  згідно вимог ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Після цього відбувається процес погодження (візування) акта відповідальними посадовими особами. Візування є технічною процедурою підготовки і вивчення проєктів рішень. Тривалість цієї процедури та відмови чи зволікання посадових осіб виконавчих органів ради із візуванням не впливає на проходження проєкту рішення у виконкомі (оприлюднення проєкту, внесення в порядок денний, винесення на розгляд на засіданні виконавчого комітету, підписання рішення і його оприлюднення, виконання, контроль виконання). По завершенні візування загальний  відділ додає до примірника проєктів рішень аркуш, що містить візи та позиції відповідальних осіб.
   6. Візування відбувається у такій послідовності:
 • відповідальний виконавець;
 • керівник юридичного відділу (юрист);
 • керівник відділу апарату або виконавчого органу, що готує проєкт рішення;
 • керівник загального відділу виконкому;
 • керівники інших виконавчих органів, компетенції яких стосується питання, за яким підготовлено проєкт рішення;
 •  керуючий справами(секретар) виконкому;
 •  заступник  селищного голови  (відповідно до розподілу обов’язків).
   1. Термін візування проєкту рішення кожною посадовою особою не повинен перевищувати одного робочого дня, у юриста в окремих випадках (в разі необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) – двох робочих днів.
   2. За наявності заперечень, доповнень та змін до проєкту документа посадова особа, яка візує проєкт, вносить відповідний запис з викладенням мотивованої думки в окремому висновку, що додається до проєкту.
   3. Юридичний відділ (юрист) проводить правову експертизу проєкту рішення, вносить поправки, пов'язані з його приведенням у відповідність до законодавства, а також у разі потреби редагує проєкт за згодою автора проєкту, а у випадку відсутності такої згоди – подає виконкому свої пропозиції щодо змін до проєкту рішення.
  1. Скликання виконкому, підготовка засідання.
   1. Скликає засідання виконавчого комітету селищний голова. Загальний відділ   оприлюднює розпорядження селищного голови про призначення засідань виконавчого комітету та надсилає повідомлення виконавчим органам ради, членам виконавчого комітету, головам постійних комісій селищної  ради.
   2. Засідання виконавчого комітету  ради проводяться один раз на місяць.
   3. Підготовку засідань організовує селищний голова, а у випадках його відсутності –  посадова особа, що виконує обов»язки. Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом організовують та контролюють заступники селищного голови, керуючий справами (секретар) виконкому та керівники інших виконавчих органів ради.
   4. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи  ради можуть залучати відповідних фахівців.
  2. Порядок денний виконкому.
   1.  Селищний голова або посадова особа, яка виконує його обов’язки на час відсутності, формує проєкт поряду денного з урахуванням усіх отриманих пропозицій щодо розгляду конкретних питань. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету, як правило, готується не пізніше, ніж за п»ять днів до засідання загальним  відділом  під керівництвом керуючого справам( секретаря) виконкому.
   2. Порядок денний оприлюднюється  на офіційному сайті селищної ради, а також не пізніш як за два дні до проведення засідання виконкому надсилається (електронною поштою) разом із проєктами рішень, головам постійних комісій ради та членам виконкому .
  3. Порядок проведення засідання виконавчого комітету
   1. Засідання виконавчого комітету  ради є  повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
   2. Головує на засіданні виконавчого комітету ради селищний голова, а в разі його відсутності – посадова особа, що виконує обов»язки голови.
   3. Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням про причини відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається,  що член виконкому відсутній без поважних причин.
   4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.
  4. Проведення засідання виконкому
   1. Головуючий на засіданні виконкому:
 • веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
 • надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;
 • вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень;
 • вносить на голосування проєкти рішень (за основу та в цілому);
 • оголошує результати голосування – рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;
 • забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.
   1. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного за наявності відповідних погоджених проєктів рішень, крім проєктів рішень з питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.
   2. Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому виключно у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.
   3. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.
   4. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проєкту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.
   5. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для  виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття рук.
   6. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення виконавчого комітету, слово для виступу в обговоренні надається за їх проханням:
 • представнику ініціативної групи, якою внесено на розгляд виконкому проєкт рішення в порядку місцевої ініціативи;
 • особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду виконкомом пропозицій громадських слухань.
   1. Будь-яка особа, присутня на засіданні має право на репліку чи виступ після розгляду основних питань порядку денного.
   2. На засіданні виконкому встановлюється така тривалість виступів:
 • для доповіді, інформації з питань порядку денного – до 10 хвилин;
 • для співдоповіді з питань порядку денного – до 3 хвилин;
 • для оголошення запитань – до 1 хвилини;
 • для відповіді на запитання – до 2 хвилин;
 • для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проєкту рішення, заключного слова – до 3 хвилин.
   1. Особи, присутні на засіданнях виконкому, повинні утримуватися від публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності членів виконкому та посадових осіб Чемеровецької селищної ради, інших присутніх на засіданні осіб. Не допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України або на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.
   2. Під час проведення засідань не допускаються порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За необхідності виконком може ухвалити у процедурному порядку рішення про те, щоб   особа, чия поведінка порушує Регламент чи громадський порядок, покинула залу, де проходить засідання.
  1. Скорочене обговорення.
   1. За процедурним рішенням членів виконкому обговорення може бути проведено за скороченою процедурою, в межах якої головуючий оголошує назву проєкту рішення, а доповідач виступає із короткою доповіддю, у який засвідчує важливість рішення, його відповідність законодавству та потребу для громади. Після цього головуючий ставить питання на голосування. У випадку проведення обговорення за скороченою процедурою не може бути обмежено права присутніх осіб на виступ, якщо вони наполягають на цьому. 
   2. Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне голосування (пакетне голосування) може бути використано як виняток із метою розгляду очевидних і безспірних питань. Але при цьому повинно бути обов’язково дотримано вимогу про коротку доповідь автора (авторів) проєкту рішення (рішень), в порядку визначено п. 4.7.1. Регламенту. Пакетне голосування є неприпустимим, якщо проти цього заперечує хоча б один з присутніх членів виконкому.
  2. Голосування.
   1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проєкту рішення. Рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:
 • в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення  головуючий ставить такий проєкт на голосування за основу;
 • після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проєкту рішення;
 • проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень.
 • якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проєкту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проєкт рішення ставиться на голосування відразу в цілому.
   1. За процедурним рішенням виконкому ініціатору змін і доповнень може бути відмовлено у поставленні на голосування запропонованого доповнення (змін, поправки), якщо воно сформульоване нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті попередньо відхилений виконкомом текст.
   2. За ініціативою головуючого, члена виконавчого комітету, автора проєкту рішення, зміни, доповнення до проєкту можуть бути поставлені на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.
   3. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.   
   4. Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші вигуки заборонені.
   5. Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.
   6. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті.
   7. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами виконкому шляхом голосування без обговорення.
   8.  Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому. У разі відсутності члена виконкому під час обговорення та/або голосування з окремого питання про це робиться відмітка у протоколі.
  1. Особливості позачергових засідань.
   1. В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків селищний голова  своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проєктів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.
  2. Фіксування засідання виконавчого комітету.
   1. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснюють працівники загального відділу. Загальний відділ протягом 5 робочих днів після засідання виконкому готує протокол засідання; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; протягом якого часу відбувалось засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; перелік присутніх на засіданні   керівників виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій, представників місцевих органів виконавчої влади; перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (ухвалено одноголосно; кількість голосів за проєкт рішення та проти; ухвалено чи не ухвалено), номери ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу.
   2. Протоколи засідань виконкому підписує  селищний голова або посадова особа, що виконує його обов'язки, та секретар виконкому. Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою.
   3.  Протоколи засідань виконавчого комітету  ради та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються в загальному відділі та передаються до архіву у терміни, передбачені Номенклатурою справ. 
 1. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету. Контроль за виконанням рішень.
  1. Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання  виконкому селищний голова  підписує ухвалені виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка.
  2. Рішення виконавчого комітету оприлюднюється невідкладно після його підписання відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності із дня їх оприлюднення, якщо виконкомом не встановленого більш пізній час. Рішення ненормативного характеру набувають чинності у день їх прийняття.
  3. Підписані рішення виконавчого комітету   надходять в загальний відділ, де реєструються: вказується дата ухвалення рішення та присвоюється номер, що   відповідає порядковому номеру питання, що розглядалось на засіданні виконкому;  
  4. Загальний відділ протягом 5 робочих днів після підпису рішень селищним головою надсилає їх копії, завірені печаткою відділу, виконавчим органам ради під розпис (згідно з переліком надсилання копій, узгодженим з працівником виконавчого органу, що підготував проєкт рішення).
  5. Допускається надсилати копії рішень з організаційних питань (про затвердження плану роботи виконкому, проведення загальноміських заходів тощо) виконавчим органам  ради в електронному вигляді (шляхом надіслання сканованої копії документу на офіційну електронну адресу одержувача). 
  6. Загальний відділ передає в Центр надання адміністративних послуг копії ухваленого рішення для вручення фізичним та/або юридичним особам, щодо яких вони ухвалені, а також доводить його до відома підпорядкованих, підзвітних підприємств та закладів комунальної власності. Передача документів цим особам (їх уповноваженим представникам) фіксується відповідною відміткою про отримання документу із зазначенням дати, прізвища та підпису одержувача.
  7. Зупинення (ветування) рішень виконавчого комітету селищним головою. Скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін.
   1. У разі незгоди  селищного голови  з рішенням виконкому він може зупинити дію рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Чемеровецької селищної ради. Мотиви незгоди селищного голови із рішенням виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче пленарне засідання ради, але не пізніше ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення виконкому воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем ради або уповноваженими на те депутатами.
   2. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень, можуть бути скасовані радою. 
   3. Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції або законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий комітет права за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти виконкому є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після їх виконання.
  8. Контроль за виконанням рішень   виконавчого комітету

      Організація роботи по контролю за виконанням рішень  виконкому покладається на селищного голову, його заступників  та  керуючу справами (секретаря)  виконкому.

 1. Організація діяльності робочих органів, що утворюються виконавчим комітетом та селищним головою
  1. Виконавчий комітет ради та селищний голова   для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, передбачених законодавством, координації дій виконавчих органів  ради, підприємств, установ і організацій під час виконання відповідних завдань, розроблення проєктів рішень, програм економічного, соціального і культурного розвитку громади, здійснення контрольних функцій, комплексних перевірок стану справ в тій чи іншій сфері господарювання та на виконання нормативних документів органів державної влади, а також для вирішення оперативних питань можуть утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, комітети, координаційні ради, робочі групи тощо).
  2. До складу робочих органів відповідно до покладених на них завдань включаються заступники  селищного голови, представники виконавчих органів  ради, а також депутати  ради, а також (за їх згодою) – представники інших органів та/або юридичних осіб, не підвідомчих  раді, громадських організацій, фізичні особи-підприємці, науковці та інші фахівці.
  3. Організаційною формою роботи робочого органу є засідання, які проводяться за потребою, якщо інше не передбачено положенням про нього. Робочі органи працюють відкрито і гласно.
  4. Порядок роботи робочого органу, формування порядку денного, ведення засідань, фіксування перебігу засідань, оформлення рішень та інші питання визначаються у рішенні (розпорядженні) про його створення.

 

 1. Висвітлення діяльності виконавчого комітету. 
  1. Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету   ради здійснюється через  постійне оновлення інформації на веб-сайті ради.
  2. Загальний відділ забезпечує взаємодію виконавчого комітету і виконавчих органів  ради з  регіональними та місцевими засобами масової інформації; організовує висвітлення актуальних питань соціально-економічного і суспільно-політичного життя громади.
  3. Інформацію про діяльність селищної ради та її виконавчого комітету, а також ухвалені рішення ради та її виконавчого комітету, розпорядження селищного голови  оприлюднює загальний відділ.

 

Секретар селищної ради                                                                                                                   О.Бистраківська

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь