Чемеровецька селищна територіальна громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Перелік адміністративних послуг

№ з/п

№послуги

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання

адміністративної послуги

1.Адміністративні послуги з питань державної реєстрацї юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

1.

1.1

Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування)

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”

2.

1.2

Державна реєстрація змін до

відомостей про юридичну особу (у

тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців

та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у

тому числі громадського формування)

—”—

3

1.3

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

—”—

4

1.4

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа

—”—

5.

1.5

Державна реєстрація включення

відомостей про юридичну особу (у

тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р.,

відомості про яку не містяться в юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських

формувань

—”—

6.

1.6

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому

числі громадського формування)

—”—

7.

1.7

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського

формування)

—”—

8.

1.8

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

—”—

9.

1.9

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у

тому числі громадського формування)

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”

10.

1.10

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації

—”—

11.

1.11

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації

—”—

12.

1.12

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

—”—

13.

1.13

 

Державна реєстрація змін до

відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань

—”—

14.

1.14

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

—”—

15.

1.15

Державна реєстрація фізичної особи

— підприємця

—”—

16.

1.16

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу — підприємця, зареєстровану до

1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

—”—

17.

1.17

Державна реєстрація змін до

відомостей про фізичну особу — підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських

формувань

—”—

18.

1.18

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності

фізичної особи —підприємця

—”—

19.

1.19

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

—”—

20.

1.20

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу

юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських

формувань

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”

21.

1.21

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу

юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських

формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи

—”—

22.

1.22

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

—”—

23.

1.23

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

—”—

24.

1.24

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

—”—

25.

1.25

Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

—”—

26.

1.26

Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

—”—

27.

1.27

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне

утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

—”—

28.

1.28

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне

утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у

структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи

—”—

29.

1.29

Державна реєстрація припинення

структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”

30.

1.30

Державна реєстрація

відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

—”—

31.

1.31

Державна реєстрація змін до

відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

—”—

32.

1.32

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації

—”—

33.

1.33

Державна реєстрація символіки

—”—

34.

1.34

Державна реєстрація змін до відомостей про символіку що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

—”—

35.

1.35

Державна реєстрація втрати чинності символіки

—”—

36.

1.36

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

—”—

37.

1.37

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

—”—

38.

1.38

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців

та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських

формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських

формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи,

фізичної особи — підприємця)

—”—

 

39.

1.39

Внесення відомостей до ЄДР юридичних осіб про кінцевого бенефіціарного власника

-//-

2.Адміністративні послуги з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

40.

2.1

Державна реєстрація права

власності на нерухоме майно

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

41.

2.2

Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

42.

2.3

Державна реєстрація виникнення інших (відмінних від права

власності) речових прав на нерухоме майно

—”—

43.

2.4

Державна реєстрація переходу інших (відмінних від права

власності) речових прав на нерухоме майно

-//-

44.

2.5

Державна реєстрація припинення інших (відмінних від права

власності) речових прав на нерухоме майно

-//-

45.

2.6

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

—”—

46.

2.7

Державна реєстрація припинення обтяжень нерухомого майна

-//-

47.

2.8

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

—”—

48.

2.9

Внесення змін до записів

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

—”—

49.

2.10

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

—”—

50.

2.11

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

—”—

51.

2.12

Скасування рішення державного реєстратора

—”—

52.

2.13

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

—”—

3.Паспортні послуги

53.

3.1

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі

термінове оформлення)

Закони України “Про порядок

виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-

ХII“Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

54.

3.2

Оформлення паспорта громадянина України вперше по досягненню 14- річного віку

—”—

55.

3.3.

Оформлення та видача паспорта громадянина України

—”—

56.

3.4

Оформлення паспорта громадянина України у разі зміни прізвища

-//-

57.

3.5

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-

ХII“Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

58.

3.6

Оформлення паспорта громадянина України у разі прострочення при досягненні громадянином 25- і 45- річного віку

-//-

59.

3.7

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-

ХII“Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

4.Земельні послуги Держгеокадастру

60.

4.1

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з

Державного земельного кадастру

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

61.

4.2

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

—”—

62.

4.3

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

—”—

63.

4.4

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей(змін до них) про адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Закон України “Про Державний земельний кадастр”

64.

4.5

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею

витягу

—”—

65.

4.6

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель,

встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими

актами, з видачею витягу

—”—

66.

4.7

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної

органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

—”—

67.

4.8

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 1. витягу з Державного земельного кадастру про:
  • землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць

  • обмеження у використанні земель

земельну ділянку

 1. довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
 2. викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
 3. копій документів, що

створюються під час ведення

Державного земельного кадастру

—”—

68.

4.9

Видача довідки про:

 1. наявність та розмір земельної частки (паю)
 2. 2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

69.

4.10

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до

Державного фонду документації із землеустрою

Закон України “Про землеустрій”

70.

4.11

Видача довідки з державної

статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

—”—

71.

4.12

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про оцінку земель”

72.

4.13

Видача висновку державної експертизи землевпорядної

документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі

Земельний кодекс України, Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”

73.

4.14

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Земельний кодекс України

5.Місцеві земельні послуги

74.

5.1

Надання дозволу на розробку технічної документації із

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування земельною ділянкою.

Земельний кодекс України

75.

5.2

Надання дозволу на розробку технічної документації з

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право

власності на земельну ділянку.

—”—

76.

5.3

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку.

—”—

77.

5.4

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування земельною ділянкою.

—”—

78.

5.5

Надання дозволу на розробку технічної документації з

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку.

-//-

79.

5.6

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності земельною ділянкою.

-//-

80.

5.7

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки.

—”—

81.

5.8

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

—”—

82.

5.9

Припинення права користування земельною ділянкою

-//-

6.Адміністративні послуги СЕС

83.

6.1

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної

експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

84.

6.2

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на

розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

—”—

85.

6.3

Видача висновку державноїсанітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання

сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії

тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення

—”—

86.

6.4

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин,

матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут

яких може завдати шкоди здоров’ю людей

—”—

87.

6.5

Видача дозволу на проведення будь- яких діагностичних,

експериментальних,

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної

сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

88.

6.6

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

7.Адміністративні послуги з питань регулювання містобудівної діяльності

89.

7.1

Видача будівельного паспорта (внесення змін до будівельного паспорта)

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

90.

7.2

Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

91.

7.3

Видача дозволу на виконання будівельних робіт

—”—

92.

7.4

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

—”—

93.

7.5

Повідомлення про початок

виконання підготовчих робіт

—”—

94.

7.6

Повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту

—”—

95.

7.7

Повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

—”—

96.

7.8

Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

—”—

97.

7.9

Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

—”—

98.

7.10

Внесення змін до декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

—”—

99.

7.11

Декларація про готовність до експлуатації самочинно

збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

—”—

100.

7.12

Внесення змін до декларація про готовність до експлуатації

самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

—”—

8.Адміністративні послуги з питань загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

101.

8.1

Надання консультацій щодо застосування законодавства

про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, обліку осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному соціальному

страхуванню

ЗУ «Про загально обов'язкове державне пенсійне страхування»

102.

8.2

Прийом замовлень на видачу повідомлень, довідок, виписок, інших

документів з питань пенсійного забезпечення, оплати обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, обліку осіб, я підлягають загальнообов’язковому державному соціальному

страхуванню

ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

103.

8.3

Видача замовлених довідок, оригіналів трудових книжок

ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

104.

8.4

Допомога в заповненні та прийом анкети на виготовлення

Пенсійного посвідчення

ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

105.

8.5

Видача пенсійного посвідчення

ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

106.

8.6

Надання переліку документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, допомоги на поховання

ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

107.

8.7

Прийом документів для проведення попередньої оцінки права

особи на призначення пенсії, її перерахунок

 

 

ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

108.

8.8

Прийом заяв про надання допомоги у витребуванні документів, необхідних для підтвердження

страхового стажу, заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсій

ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

109.

8.9

Прийом заяв та документів щодо: переведення виплати пенсій за новим місцем проживання;

виплати пенсії за довіреністю; зміни способу виплати пенсій; поновлення виплати пенсій; перерахунку призначених пенсій; встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

виплати недоотриманої пенсії

ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

110.

8.10

Забезпечення доступу до

електронних сервісів Пенсійного фонду

України, надання допомоги в користуванні ними

ЗУ «Про загально обов'язкове державне пенсійне страхування»

9.Адміністративні послуги ОДА (екологічні, видача водних дозволів,ДСНС...)

111.

9.1

Видача висновку державної екологічної експертизи

Закон України “Про екологічну експертизу”

112.

9.2

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

113.

9.3

Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Закон України “Про відходи”

114.

9.4

Реєстрація декларації про відходи

—”—

115.

9.5

Видача дозволу на спеціальне водокористування

Водний кодекс України

116.

9.6

Видача дозволу на спеціальне

використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Закон України “Про природно- заповідний фонд України”

117.

9.7

Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

118.

9.8

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів):

 1. з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
 2. з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Закон України “Про ветеринарну медицини”

119.

9.9

Видача експлуатаційного дозволу

Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

120

9.10

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № № 969-р Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг».

 

121

9.11

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

Постанова КМУ № 440 від 05.06.2013 року «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально- технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

10.Місцеві послуги

122.

10.1

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Закон України “Про рекламу”

123.

10.2

Мобільний адміністратор

ЗУ" Про адміністративні послуги"

124.

10.3

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України

125.

10.4

Видача дозволу опікуну на

вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

—”—

126.

10.5

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

-//-

127.

10.6

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

-//-

128.

10.7

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

-//-

129.

10.8

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

-//-

130.

10.9

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління,

 власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

-//-

131.

10.10

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо

відмови від майнових прав підопічного

—”—

132

10.11

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо

видання письмових зобов’язань від імені підопічного

-//-

133

10.12

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

-//-

134

10.13

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

-//-

11.Місцеві послуги з питань реєстрації місця проживання

135

11.1

Реєстрація місця проживання особи

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

136

11.2

Реєстрація місця проживання малолітньої особи

-//-

137

11.3

Зняття з реєстрації місця проживання малолітньої особи

-“-

138

11.4

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

-“-

139

11.5

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

-“-

140

11.6

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої.

Постанова КМУ №207 від 02.03.2016 року. Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

12.Місцеві послуги надані виконавчим комітетом селищної ради

141

12.1

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

142

12.2

Внесення змін до поштової адреси

-//-

143

12.3

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

-“-

144

12.4

Видача ордера на видалення зелених насаджень

-“-

145

12.5

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

-“-

146

12.6

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

-“-

147

12.7

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

-“-

148

12.8

Видача дубліката свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло

-“-

149

12.9

Надання житла з фонду соціального призначення

-“-

150

12.10

Приватизація державного житлового фонду

-“-

151

12.11

Видача дубліката свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло

-“-

152

12.12

Переведення об’єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий

або з нежитлового в житловий фонд

-“-

153

12.13

Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації житла державного житлового фонду

-“-

154

12.14

Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з

використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів

-“-

155

12.15

Встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування

-“-

156

12.16

Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського господарства

-“-

157

12.17

Видача довідки про наявність/відсутність земельної ділянки у власності.

-“-

158

12.18

Витяг з реєстру РТГ про зареєстрованих осіб житлового приміщення

-“-

159

12.19

Видача довідки про склад спадкового майна

 

160

12.20

Видача акту фактичного проживання/не проживання особи

-“-

161

12.21

Видача рішень колегіальних органів селищної ради

-“-

162

12.22

Видача дозволу на газифікацію будинку та дозволу на встановлення індивідуального опалення квартир

-“-

163

12.23

Видача дозволу фізичним особам – підприємцям, підприємствам, організаціям, установам на

виконання робіт по благоустрою міста

-“-

164

12.24

Надання дозволу на переобладнання і перепланування жилих приміщень

-“-

165

12.25

Надання відомостей з ДЗК у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

ЗУ " Про державний земельний кадастр" ст. 38

166

12.26

Видача довідки про місце реєстрації померлого на день смерті

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

167

12.27

Видача довідки про реєстрацію з померлим на день смерті

-“-

168

12.28

Видача довідки про місце проживання померлого на день смерті

-“-

169

12.29

Видача довідки про відсутність зареєстрованих осіб

-“-

170

12.30

Видача довідок-характеристик

-“-

171

12.31

Видача довідки про поховання особи

-“-

172

12.32

Видача виписки з погосподарської книги

-“-

173

12.33

Видача довідки про те, що громадянин не працює

-“-

174

12.34

Видача довідки про спільне проживання громадян

-“-

175

12.35

Видача довідки про проживання або відпрацювання в зоні посиленного радіоекологічного контролю станом на 01.01.1993 р

-“-

176

12.36

Видача довідки про реєстрацію місця перебування особи

Постанова КМУ №207 від 02.03.2016 року. Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

177

12.37

Видача довідки про проживання з померлим на день смерті

Постанова КМУ №207 від 02.03.2016 року. Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

 

13.Соціальні послуги

178

13.1

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку- інтернату або молодіжного

відділення дитячого будинку- інтернату

Закон України “Про соціальні послуги”

179

13.2

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми від 24.11.1992 року

№2811-ХІІ

180

13.3

Призначення державної допомоги на дітей над якими встановлено опіку чи піклування

ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми від 24.11.1992 року

№2811-ХІІ

181

13.4

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

182

13.5

Призначення державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

183

13.6

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

184

13.7

Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”

 

185

13.8

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з

інвалідністю

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

186

13.9

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

187

13.10

Призначення державної соціальної допомоги на догляд

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

188

13.11

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання чи перебування  невідоме

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України.

189

13.12

Видача направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілями

Постанова КМУ №1035 від28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України.

190

13.13

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 „Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення  (крім м. Києва) рад”

191

13.14

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно- курортної путівки

Постанова КМУ №1035 від28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України.

192

13.15

Призначення  одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”

Постанова КМУ №1035 від28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України.

193

 13.16

 Надання допомоги на проживання  внутрішньо-переміщеним особам

 

 

Постанова КМУ №509 від 01.10.2014 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»

Постанова КМУ №332 від 20.03.2022 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам»

194

13.17

Виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України.

195

13.18

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

196

13.19

Оплати послуг патронатного

вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

197

13.20

Виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 

198

13.21

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

199

13.22

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

200

13.23

Надання пільг придбання

твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

201

13.24

Призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа,у тому числі з інвалідністю,  грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

202

13.25

Призначення  одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”

Постанова КМУ №1035 від 28.10.2020 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету

Міністрів України.

203

13.26

Надання погодження на виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку

Постанова КМУ від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини»

204

13.27

Надання заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до управління праці та соціального захисту населення від імені дитини, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють

 

 

-//-

205

13.28

Обстеження умов проживання сімей з дітьми

 

-//-

206

13.29

Надання висновку про доцільність призначення призначення опіки/піклування та відповідність її/його інтересам дитини

 

-//-

207

13.30

Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини

 

-//-

208

13.31

Надання дозволу на відчуження житла, де діти є власниками або мають право на користування

 

-//-

209

13.32

Надання дозволу на придбання житла на ім’я дітей

 

-//-

210

13.33

Надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини

 

-//-

211

13.34

Надання дозволу на зміну прізвища дитини

 

-//-

212

13.35

Визначення місця проживання дитини

 

-//-

213

13.36

Надання висновку про порядок участі у вихованні та спілкуванні з дитиною того з батьків, хто проживає окремо від неї

 

-//-

214

13.37

Встановлення опіки/піклування над дитиною

 

-//-

215

13.38

Звільнення від виконання повноважень опікуна/піклувальника дитини

 

-//-

216

13.39

Надання неповнолітнім дітям повної цивільної дієздатності

 

-//-

217

13.40

Надання рішення про тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без піклування батьків, в сім’ю родичів або інших осіб

 

-//-

218

13.41

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

 

-//-

219

13.42

Про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України

 

-//-

220

13.43

Надання висновку про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові, які повернулись з місць позбавлення волі

 

-//-

221

13.44

Надання висновку щодо цільового/нецільового витрачання аліментів на дитину

 

-//-

222

13.45

Надання дозволу на передачу в оренду житлового приміщення, яке належить на праві власності дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

 

-//-

223

13.46

Надання згоди на психіатричний огляд, стаціонарне обстеження та лікування дитини

 

-//-

224

13.47

Встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

 

-//-

225

13.48

Надання дозволу на оздоровлення та відпочинок дитини

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

226

13.49

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з   дитинства та дітям з інвалідністю

Постанова КМУ №79 від 03.02.2021 року «Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

227

13.50

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Постанова №1751 від 27.12.2001 року «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

228

13.51

Призначення державної допомоги при народженні дитини

Постанова №1751 від 27.12.2001 року «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

229

13.52

Призначення  державної допомоги на дітей одиноким матерям

Постанова №1751 від 27.12.2001 року «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

230

13.53

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,громадянам які брали  участь  у ліквідації інших  ядерних аварій та випробувань,у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, віднесеним до  категорій 1,або2 або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорій 1 або 2

Постанова КМУ №285 від 14.05.2015 року «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

231

13.54

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною якій не встановлено інвалідність

Постанова №1751 від 27.12.2001 року «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

232

13.55

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

Постанова КМУ №321 від 05.04.2012 року «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації .

233

13.56

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постанова КМУ від 20.09.2005 № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

234

13.57

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненніна них регламентних робіт”

 

Постанова КМУ від 20.09.2005 № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

235

13.58

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з чорнобильською катастрофою

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005               № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

236

13.59

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 427 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства"

 

237

13.60

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи

Постанова КМУ №509 від 01.10.2014 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»

Розпорядження КМУ №204-р від 06.03.2022 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка»

238

13.61

Встановлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1467 „Про затвердження Порядку виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів” (зі змінами)

 

239

13.62

Встановлення статусу учасника війни

Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”; постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 № 458 „Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 739 „Питання надання статусу учасника війни деяким особам”

240

13.63

Встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана війни

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”; постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740 „Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб”

241

13.64

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Постанова кабінету міністрів україни від 02.03.2010 № 209 „деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”

242

13.65

Видача направлення на отримання послуг із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції, постраждалим учасникам Революції Гідності, та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

Постанови Кабінету Міністрів України: - від 27. 12. 2017 № 1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»

243

13.66

Взяття на облік щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників революції гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у донецькій та луганській областях

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

244

13.67

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної  путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2007 № 785 „Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян”;

245

13.68

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007                № 228 „Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”                   (зі змінами) )

246

13.69

Призначення та виплата одноразової матеріальної допомоги особам,

які постраждали від торгівлі людьми

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 №
256 «Деякі питання використання коштів
державного бюджету для виконання заходів із
соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших
найбільш вразливих категорій населення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012

No 660 «Про затвердження Порядку виплати
одноразової матеріальної допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми»

247

13.70

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”                 від 16.11.2000 № 2109-IІІ

 

248

13.71

Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 „Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)”

249

13.72

Видача направлення на отримання послуг із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності

Постанови Кабінету Міністрів України: - від 21.06.2017 № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників нтитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції

Гідності»

250

13.73

Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 № 521 „Про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака „Ветеран праці”

 

251

13.74

Видача посвідчень особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005  261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”

252

13.75

Виплата компенсації особі, що зобов’язалася поховати померлого, який мав особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Постанова КМУ від 28.10.04р. №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни».

 

253

13.76

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія законів України „ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „ Про жертви нацистських переслідувань

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 „Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення  (крім м. Києва) рад”

254

13.77

Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

Постанова КМУ №1317 від 03.12.2009р. «Питання медико-соціальної експертизи»

Постанова КМУ №917 від 21.11.2013р. «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям»

Постанова КМУ №1020 «Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених ЗУ «Про протимінну діяльність Україні »

 

 

 

 

255

13.78

Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів

Постанова КМУ №1317 від 03.12.2009р. «Питання медико-соціальної експертизи»

Постанова КМУ №917 від 21.11.2013р. «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям»

Постанова КМУ №1020 «Деякі питання призначення і виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених ЗУ «Про протимінну діяльність Україні »

 

 

256

13.79

Скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

Постанова КМУ №509 від 01.10.2014 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»

 

14.Послуги мобільного сервісного центру при МВС

257

14.1

Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів

Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також

самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них

транспортних засобів та мопедів

258

14.2

Заміна посвідчення водія

Постанов КМУ № 340 від 08.05.1993 року

«Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

259

14.3

Видача міжнародного посвідчення водія

Постанов КМУ № 340 від 08.05.1993 року

«Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

260

14.4

Прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей

Наказ Міністерства

внутрішніх справ Українивід 29.11.2016 № 1256 «Порядок доступу до відомостей персонально-

довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

15.Послуги з питань державної реєстрації актів цивільного стану громадян

261

15.1

Проведення державної реєстрації народження

ЗУ "Про державну реєстрацію актів цивільного стану громадян" Наказ МЮУ

№52/5 від 18.10.2000р. Правила державної реєстрації актів цивільного стану.

262

15.2

Проведення державної реєстрації шлюбу

ЗУ "Про державну реєстрацію актів цивільного стану громадян" Наказ МЮУ

№52/5 від 18.10.2000р. Правила державної реєстрації актів цивільного стану.

263

15.3

Проведення державної реєстрації розірвання шлюбу

ЗУ "Про державну реєстрацію актів цивільного стану громадян" Наказ МЮУ

№52/5 від 18.10.2000р. Правила державної реєстрації актів цивільного стану.

264

15.4

Проведення державної реєстрації смерті

ЗУ "Про державну реєстрацію актів цивільного стану громадян" Наказ МЮУ

№52/5 від 18.10.2000р. Правила державної реєстрації актів цивільного стану.

265

15.5

Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

ЗУ "Про державну реєстрацію актів цивільного стану громадян" Наказ МЮУ

№52/5 від 18.10.2000р. Правила державної реєстрації актів цивільного стану.

16. Адміністративні послуги Е-малятко

266

16.1

 

Державна реєстрація народження та визначення походження дитини

 

 

ЗУ    "Про   державну        реєстрацію актів цивільного стану"

267

16.2

Призначення допомоги при народженні дитини

ЗУ "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"

268

16.3

Призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

З акон України “Про соціальні послуги”

269

16.4

Внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2020 № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я»

270

16.5

Реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Наказ Міністерства фінансів України

від 29.09.2017 року «Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків»

271

16.6

Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

ЗУ "Про охорону дитинства"

 

ЗУ "Деякі питання виготовлення і

видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї"

 

Наказ Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту 13.08.2008 року

№3337 "Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні"

272

16.7

Визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

Закон України від 18.01.2001 № 2235-ІІІ “Про громадянство України”

 

Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень, затверджений Указом Президента

України від 27 березня 2001 року № 215 “ (у редакції Указу Президента України від 27 червня 2006 року № 588)

 

Постанова КМУ від 4.06.2007 №795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та

Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання"

Наказ МВС від 16.08.2012 №715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України,

скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку"

273

16.8

Внесення             інформації       про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

Цивільний кодекс України. 2. Сімейний кодекс України. 3. Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану". 4. Закон України "Про громадянство України". 5. Закон України "Про свободу пересування та

вільний вибір місця проживання в Україні". 6. Закон України "Про

адміністративні послуги". 7. Закон України "Про державну допомогу

сім'ям з дітьми". 8. Закон України "Про охорону дитинства". 9. Податковий кодекс України. Акти Кабінету

Міністрів України: 1. Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь